Frontrute

VI BYGDE BILEN DIN.

LA OSS FORTELLE HVOR VIKTIG FRONTRUTEN ER.

 

Frontruten er en viktig del av bilens sikkerhetskomponenter og skal gi klar sikt og stive av karosseriet.

På nyere biler sitter det også avanserte sikkerhetssystemer bak ruten som er helt avhengig av god rutekvalitet.

Som autorisert Volvo-verksted kan du være trygg på at vi kun bruker Volvo originaldeler og Volvos kalibreringsmetoder – akkurat som da bilen ble bygget.

 

Reparasjon av steinsprutskader

Har du fått skadet bilglass?
Østli AS utfører reparasjoner på bilglass. Vi skifter frontruter, side- og bakruter. Det er plassering eller størrelse på steinsprutskaden som avgjør om det blir en enkel reparasjon eller om bilglasset må skiftes. 

Kostnadsfri steinsprutreparasjon

Steinsprutreparasjon er kostnadsfritt for alle med kasko eller delkasko.

Bilglass

Vi erstatter bilglasset med samme eller bedre kvalitet som det opprinnelige. Vi bruker kun Volvo originaldeler.

Skifte av frontrute

Når frontruten er slitt eller den har fått sprekker, må den byttes. Avhengig av kjøreforhold, anbefaler vi bytte av frontruten for hver 100000 km. Husk at en utslitt frontrute ikke dekkes av bilforsikringen din. 

Skifte av bakrute eller siderute

Når det gjelder bakruten eller siderutene er disse ikke så utsatt for slitasje som frontruten. Det er først når det oppstår skade på bakruten eller sideruten at denne må byttes.